Profil spoločnosti | Výrobné možnosti | Katalóg produktov a objednávka | Akcie | Kontakt | Cenník

Cenník

Ceny ponúkaného sortimentu sú stanovené v platnom cenníku, ale keďže systém predaja je komplexný, cenovú kalkuláciu prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám zákazníkov, kde zohľadníme množstvo, spôsob platby a požadovaný termín dodania, na základe ktorých Vám poskytneme určitý rabat. Preto ak máte záujem, radi Vám pripravíme cenovú ponuku „na mieru“.