Profil spoločnosti | Výrobné možnosti | Katalóg produktov a objednávka | Akcie | Kontakt | Cenník

Profil spoločnosti

Dovoľte mi v úvode predstaviť našu spoločnosť.

Firma Lunatex, s.r.o. vznikla v roku 1998 ako pokračovateľ firmy Jozef Geczi- LUNA, ktorá začala svoju činnosť v roku 1994 v oblasti predaja ochranných pracovných prostriedkov. O dva roky neskôr vznikla vlastná krajčírska dielňa, ktorej produkcia zabezpečuje výrobu pracovných odevov sériového typu, ako i zákazkového. Výrobky sú určené pre rôzne profesie, napr. zdravotníctvo, potravinárstvo, stavebníctvo, drevársky priemysel a iné, sú certifikované štátnou skúšobňou v Bratislave. Od augusta 2005 firma vlastní Štatút chránenej dielne, od roku 2002 je držiteľom Certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001 a od roku 2001 je členom SOPK.

Vo vlastných priestoroch Vám v maloobchodnej i veľkoobchodnej predajni ponúkame kompletný sortiment ochranných pracovných prostriedkov – odevov, rukavíc, obuvi, okuliarov a iných doplnkov. Tovar je možné nakúpiť ihneď (podľa stavu skladových zásob), taktiež zabezpečujeme rozvoz vlastným vozidlom i zasielaním poštou.

Tešíme sa na spoluprácu.


Alena Gécziová
konateľka spoločnosti

Jozef Géczi
riaditeľ spoločnosti